jump to navigation

Første privatfinansierte romrakett er en suksess! September 29, 2008

Posted by Arvid in : Politikk, Vitenskap , 2comments

En milepæl er nådd innen romfart. Igår sendte selskapet SpaceX historiens første privatfinansierte romrakett opp i bane rundt jorda (via Wired og Dagbladet). Dette var det fjerde forsøket for raketten Falcon 1. Det har tidligere vært problemer ved separasjonen av det første rakettrinnet, men dette gikk smertefritt denne gangen. Hendelsen ble kringkastet direkte fra oppskytningsstedet i Stillehavet, og et videokamera på raketten filmet hele oppskytningen. Se her hvordan jordoverflaten gradvis forsvinner:

Så får vi se hva fremtiden bringer for privat romfart. I første omgang vil nok slike private oppskytninger bli brukt til å plassere kommersielle satellitter i omløp, slik som kommunikasjons- og værsatellitter. Jeg håper at dette vil være med på å trekke ned prisen for slike oppskytninger, sånn at mindre selskaper og forskningsinstitusjoner også får muligheten til å benytte rommet. Samtidig er det viktig at det utarbeides gode retningslinjer for bruk av rommet, siden det er begrenset med plass i omløpsbanene rundt jorda. Romsøppel kan også bli et problem hvis det ikke finnes gode rutiner for å kassere gamle satellitter.

Men det viktigste slike private oppskytninger kan bidra til er å fremme teknologien på området. Dette kan komme alle til gode, både private og nasjonale romfartsorganisasjoner. Jeg håper bare at ikke de nasjonale organsiasjonene slik som NASA og ESA (eller kanskje heller deres bevilgende myndigheter) ser på dette som en hvilepute for sin egen satsning. Men nå som de har fått hard konkurranse fra Kina ser de seg vel nødt til å skjerpe seg de også.

De som kjenner meg vet at jeg ikke er den første til å applaudere det kapitalistiske system, men her er et område der kapitalismen virker: Privatpersoner og bedrifter fra hele verden spytter inn penger for å få til noe nytt. Så akkurat idag skal jeg være kapitalist en stakket stund.

LHC lever! Men hva med USA? September 10, 2008

Posted by Arvid in : Politikk, Vitenskap , add a comment

Idag var dagen! Den første protonstrålen ble sendt i sirkel rundt i akseleratorringen til Large Hadron Collider (LHC) ved CERN, og alt ser ut til å ha gått etter planen. Mye er blitt skrevet om hvilken betydning dette eksperimentet vil ha for moderne fysisk forståelse, men jeg kan jo nevne at man håper å finne svar på hvorfor alle ting veier det de gjør, og kanskje finne kandidater til innholdet i mørk materie, i tillegg til mye mer. Denne dagen er et resultat av mange smarte menneskers iherdige arbeid gjennom mange år, og er en av historiens største ingeniørbragder. Se bare på denne fantastiske animasjonen av byggingen av ATLAS-detektoren:

Vi må nok vente en stund på faktiske resultater dog. Dagens hendelse er kun en test av utstyret, men den er symbolsk viktig likevel. Effekten vil skrus oppover i løpet av oktober, før anlegget skrus av for vinteren. Dette er fordi strømregningen til nedkjøling av de superledende magnetene ellers ville blitt for stor. Banebrytende forskning må vi nok derfor vente til neste år for å få se.

Men det var ikke partikkelfysikk jeg egentlig skulle snakke om nå. Dagens hendelse er nemlig et av flere symptomer på et større problem i verdens fysikksamfunn. Newsweek har en interessant artikkel på nett nå om hvordan Europa har tatt igjen USA på forskningsfronten. Partikkelfysikk har nemlig lenge vært amerikanernes domene. Standardmodellen i partikkelfysikk er i stor grad utviklet av fysikere ved universiteter i USA, og en stor andel av etterkrigstidens Nobelprisvinnere i fysikk er amerikanere. Dette til forskjell fra starten av nittenhundretallet, da den moderne fysikk ble grunnlagt av storheter som Erwin Schrödinger, Werner Heisenberg, Paul Dirac, Enrico Fermi, Wolfgang Pauli, Louis deBroglie, Hendrik Lorentz og Albert Einstein, alle fra Europa. Nå ser det ut til at balansen igjen skifter tilbake over Atlanteren.

Hvordan kan jeg påstå dette, og hvorfor er det et problem?
 (more…)

3 ting du ikke visste at du lurte på om universet April 27, 2008

Posted by Arvid in : Vitenskap , 4comments
En kunstners gjetning av Melkeveiens utseende
Melkeveien slik en kunstner har forestilt seg den

Vi kan se mye spennende på nattehimmelen, men vi lever likevel i en forholdsvis kjedelig tid hva gjelder spektakulære himmelfenomener. Se bare hva som vil utfolde seg på himmelen i fremtiden:

Nordlys

Ok, da. Alt er ikke bare kjedelig nå heller. Nordlys kan være temmelig heftig, på en måte bilder ikke kan forklare. Jeg anbefaler alle å reise en tur til Nord-Norge i nordlyssesongen bare for å kunne få med seg dette fenomenet i egen person. Som du kanskje vet, så skapes nordlys1 av partikler fra Sola som treffer den øvre atmosfæren i høy hastighet. Det du kanskje ikke vet er at disse ladede partiklene gjerne tar en stor omvei før de ankommer Jorda.

Jordas magnetfelt
Jordas magnetfelt påvirket av solvinden. Bildet er lånt fra www.geography4kids.com

Dette er en tegning av Jorda (blå sirkel) med magnetfeltet tegnet inn som streker med med piler på. Hver strek går sånn ca. fra Jordas magnetiske nordpol i Antarktis til Jordas magnetiske sydpol i Canada2. Unntaket er at noen av strekene forsvinner ut av tegningen. Disse ender til slutt opp på Sola, og er en del av solvinden. Legg merke til dette: Solvinden er også magnetisk. Det fører til at Jordas magnetfelt trekkes ut til en lang hale. Og her ligger nøkkelen til det hele: Ladde partikler klarer nemlig bare å bevege seg langsetter magnetfeltlinjene, ikke på tvers av dem3. Dermed blir noen av partiklene fra Sola fanget i det rosa området på tegningen. Her ligger de og koser seg mens halen blir strukket lenger og lenger ut av solvinden. Etterhvert strekkes halen så langt ut at selv ikke solvinden kan holde den på plass lenger. Halen trekker seg da fort tilbake mot Jorda som når du slipper en sprettert, og alle partiklene som har samlet seg opp slynges med stor hastighet mot Jordas atmosfære. Men siden de fortsatt bare kan bevege seg langs magnetfeltlinjene, så går de i to store buer og treffer atmosfæren i nord og sør, og skaper nord- og sørlys:
 (more…)

  1. Sørlys også, men jeg konsentrer meg om nordlys her for enkelhets skyld. []
  2. Ja, det er forvirrende at den magnetiske sydpolen ligger i nord og omvendt, men det er ikke viktig for dette temaet. []
  3. De kan bevege seg like lett både med og mot pilene på feltlinjene []