jump to navigation

Det er du som er redaktør May 2, 2008

Posted by Arvid in : Internett, Mediekritikk , 3comments

Anathema skriver om hvordan dine klikk på lenker til bilder av folk som burde skånes for paparazzier fører til større etterspørsel etter nettopp slike bilder. I denne sammenheng er det i forbindelse med den nyeste incestsaken i Østerrike, men idéen lar seg også overføre til mer generelle betraktninger om nettaviser.

Det er trist at nettavisene ikke skjønner at trafikkstatistikken ikke nødvendigvis er representativ for hva leserne faktisk vil ha1. Jeg tror mange trykker på såkalt “morsomme” og “spennende” lenker når de skal ta en pause i hverdagen, mens de går grundigere til verks når de vil lese nyheter2. Samtidig tror jeg det er vanlig å skumme gjennom mange overfladiske saker etter hverandre mens man bare plukker ut de få nyhetene man er interessert i. Dermed tror avisene at tullesakene er mer populære nettopp fordi de er tullesaker, og setter dem øverst på forsiden. Som oftest fører dette bare til at nettavisene blir dårligere nyhetsformidlere, men her ser vi et eksempel på at det kan ha negative konsekvenser i den virkelige verden også. Jeg vet dessverre ikke hvordan man skal få den jevne nordmann til å skjønne at alt de gjør på en nettavis er med på å forme avisen. Kanskje starte en gruppe på Facebook?

  1. Men hva folk vil ha er selvfølgelig ikke det eneste som styrer innholdet på en nettavis. Reklameinntekter har nok minst like mye å si. []
  2. Korriger meg hvis det finnes forskning på dette som sier noe annet. []