jump to navigation

3 ting du ikke visste at du lurte på om universet April 27, 2008

Posted by Arvid in : Vitenskap , 4comments
En kunstners gjetning av Melkeveiens utseende
Melkeveien slik en kunstner har forestilt seg den

Vi kan se mye spennende på nattehimmelen, men vi lever likevel i en forholdsvis kjedelig tid hva gjelder spektakulære himmelfenomener. Se bare hva som vil utfolde seg på himmelen i fremtiden:

Nordlys

Ok, da. Alt er ikke bare kjedelig nå heller. Nordlys kan være temmelig heftig, på en måte bilder ikke kan forklare. Jeg anbefaler alle å reise en tur til Nord-Norge i nordlyssesongen bare for å kunne få med seg dette fenomenet i egen person. Som du kanskje vet, så skapes nordlys1 av partikler fra Sola som treffer den øvre atmosfæren i høy hastighet. Det du kanskje ikke vet er at disse ladede partiklene gjerne tar en stor omvei før de ankommer Jorda.

Jordas magnetfelt
Jordas magnetfelt påvirket av solvinden. Bildet er lånt fra www.geography4kids.com

Dette er en tegning av Jorda (blå sirkel) med magnetfeltet tegnet inn som streker med med piler på. Hver strek går sånn ca. fra Jordas magnetiske nordpol i Antarktis til Jordas magnetiske sydpol i Canada2. Unntaket er at noen av strekene forsvinner ut av tegningen. Disse ender til slutt opp på Sola, og er en del av solvinden. Legg merke til dette: Solvinden er også magnetisk. Det fører til at Jordas magnetfelt trekkes ut til en lang hale. Og her ligger nøkkelen til det hele: Ladde partikler klarer nemlig bare å bevege seg langsetter magnetfeltlinjene, ikke på tvers av dem3. Dermed blir noen av partiklene fra Sola fanget i det rosa området på tegningen. Her ligger de og koser seg mens halen blir strukket lenger og lenger ut av solvinden. Etterhvert strekkes halen så langt ut at selv ikke solvinden kan holde den på plass lenger. Halen trekker seg da fort tilbake mot Jorda som når du slipper en sprettert, og alle partiklene som har samlet seg opp slynges med stor hastighet mot Jordas atmosfære. Men siden de fortsatt bare kan bevege seg langs magnetfeltlinjene, så går de i to store buer og treffer atmosfæren i nord og sør, og skaper nord- og sørlys:
 (more…)

  1. Sørlys også, men jeg konsentrer meg om nordlys her for enkelhets skyld. []
  2. Ja, det er forvirrende at den magnetiske sydpolen ligger i nord og omvendt, men det er ikke viktig for dette temaet. []
  3. De kan bevege seg like lett både med og mot pilene på feltlinjene []